Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja odnose se na naš web sajt IVARTV.com, koji je u vlasništvu web servisa IVA Digital. Korišćenjem bilo kog dela IVA Digital servisa, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja sajta IVARTV.com. Ako ne želite da koristite IVA Digital po dole navedenim pravilima, molimo vas da uopšte ne koristite IVA Digital.

U bilo kom trenutku možemo da izmenimo uslove korišćenja na IVARTV.com, kako bismo se uskladili sa relevantnim zakonima i propisima i ́konstantno unapređivali vaše iskustvo u korišćenju naših usluga. Takođe možemo, po sopstvenom nahođenju, promeniti, ukloniti, suspendovati ili prekinuti bilo koji aspekt naših usluga u bilo kom trenutku, uključujući i dostupnost bilo kog sadržaja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem IVA Digital, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli i prihvatili u celosti. Molimo da s vremena na vreme pogledate ovu stranicu kako biste bili sigurni da razumete i prihvatate eventualne izmene i dopune.

IVA Digital može da se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača i besplatnih sadržaja. Prihvatate da je u meri u kojoj je dozvoljeno zakonom, vaš jedini pravni lek za bilo kakve probleme u vezi sa našom uslugom jeste da prekinete korišćenje naših usluga, osim ako ugovor između vas i naše kompanije nije drugačije naznačen, potpisan i prihvaćen kao takav od vas samih i naše kompanije.

IVA Digital može da sadrži i linkove (veze) ka drugim web sajtovima. Međutim, čim kliknete na neki od tih linkova i napustite IVARTV.com, mi više nemamo kontrolu nad tim drugim web sajtom. Zato ne možemo biti odgovorni za zaštitu bilo kojih podataka koje objavljujete dok posećujete te sajtove i naša odgovornost ne prenosi se na te i takve sajtove. Morate da budete obazrivi i pogledate kakvu zaštitu podataka pruža taj drugi sajt koji posećujete.

IVA Digital predstavlja kolekciju web aplikacija koje se pokreću u internet pregledaču u interakciji sa softverom koji se pokreće u oblaku, što vam omogućava da pretražujete, gledate, slušate, čitate, upravljate ili kontrolišete audio, video, muziku, muzičke video spotove, vesti i informacije objavljene i dostupne u bilo kom trenutku iz celog sveta.

IVA Digital se pridržava Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije u celosti. Pozivajući se na Član 43 Zakona o autorskim i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US), u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, dozvoljeno je pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe, kao i slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja.

Osim sopstvenog sadržaja, IVA Digital prikazuje i određene javne podatke i sadržaje prethodno javno objavljene i kao takve, javno dostupne i za koje su originalni autori dali dozvolu da se dele na društvenim mrežama i drugim web sajtovima. IVA Digital može određene sadržaje da izdvoji kao posebno značajne i predstavi ih kao takve.

IVARTV.com može da sadrži "ugrađene" video zapise sa YouTube-a (kod je obezbedio i odborio sam YouTube, čime se video spotovi emituju direktno sa YOUTUBE.com, a ne sa IVARTV.com) i shodno tome, gledanje bilo kog spota na našem sajtu dovodi do povećanja broja pregleda tog spota na sajtu YOUTUBE.com. Ukoliko je video monetizovan na YouTube-u, i prihodi napravljeni tamo će u skladu sa tim da porastu. IVA Digital nema nikakve materijalne koristi od povećanje broja pregleda određenog video zapisa na YouTube-u i nije ni koji način povezana sa izradom ili predstavljanjem korisničke statistike na YouTube-u, izdavanjem dozvole za objavljivanje ili umnožavanje nečijeg dela, raspodelom prihoda, autorskim pravima ili distribucijom prihoda, koji je kao takav stečen na YouTube-u.

Ni jedan deo IVA Digital-a ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih.

Svojim korisnicima garantujemo pravo korišćenja našeg servisa i prava intelektualne svojine u skladu sa gore navedenim podacima, uz sledeća ograničenja:
  • sva autorska prava, bilo da se odnose na na sadržaj postavljen od strane autora IVA Digital ili na sadržaj postavljen od strane kompanija i pojedinaca koi imaju pravo na objavljivanje tog sadržaja, su zadržana na neodređeno vreme i ne mogu i ne smeju da budu narušena
  • možete da koristite naš servis i web sajt za svoju ličnu i privatnu upotrebu, bez namere da ga dalje komercijalno eksploatišete
  • ne smete da komercijalno eksploatišete niti jedan deo našeg web sajta, niti bilo šta što se pojavljuje na njemu u toku korišćenja (osim u slučaju da se radi o nečemu što ste Vi sami postavili, i/ili imate pravo to da eksploatišete)

Ukoliko smatrate da je IVA Digital povredio Vaša autorska prava, molimo da nam pošaljete email što je pre moguće. Sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.