Novosti dana sa sajta glasamerike.net

Pregled aktuelnih vesti, najvažnijih informacija i istaknutih događaja

* Nedelja, Maj 19, 2019 11:10:24 CET
* Pregled najnovijih informacija iz Srbije i ostalih vesti iz sveta
Kako radi YT World News
YT World News je web aplikacija za pretraživanje i sakupljanje vesti koje su objavili popularni i ugledni novinski portali iz Srbije.
Rezultati pretrage upućuju korisnika na originalne sajtove sa kojih vesti potiču. Aplikacija može neke vesti da izdvoji kao posebno relevantne i značajne.
IVA Music TV
Izuzetna kolekcija vrhunskih muzičkih spotova predstavljenih u formi plejliste, koja promoviše muziku nezavisnih izvođača širom sveta.
Dostupna je 24/7 na svim desktop i mobilnim uređajima.
News Express
Budite u toku sa najvažnijim i najznačajnijim vestima iz sveta predstavljenih u formi telegrama ili digitalne projekcije.
YT Remote
Digitalni svet na dohvat ruke - web aplikacije koje rade u interakciji sa udaljenim softverom u 'oblacima'.