Novosti dana iz Hrvatske i sveta

Pregled aktuelnih vesti, najnovijih informacija i istaknutih događaja
ZAGREB
PREGLED NAJNOVIJIH VESTI:
Vreme objave: 2019/04/23 @ 09:12:15 AM
PREGLED NAJNOVIJIH VESTI:
Vreme objave: 2019/04/23 @ 09:12:15 AM
Vesti iz zemlje:
Vesti iz medija:
Kako radi YT World News
YT World News je web aplikacija za pretraživanje i sakupljanje vesti koje su objavili popularni i ugledni novinski portali u Hrvatskoj.
Rezultati pretrage upućuju korisnika na originalne sajtove sa kojih vesti potiču. Aplikacija može neke vesti da izdvoji kao posebno relevantne i značajne.
Mreža video spotova
IVA Digital video mreža je kolekcija sastavljena od muzičkih video spotova sa YouTube-a u cilju da se nezavisnim izvođačima pomogne da dođu do većeg broja slušalaca i gledalaca.
Aplikacija je posvećena podizanju javne svesti o tome koliko je važno biti u toku sa, nadamo se, istinitim informacijama koje su objavili najpoznatiji i najugledniji novinski portali.
IVA Music TV
Izuzetna kolekcija vrhunskih muzičkih spotova predstavljenih u formi plejliste, koja promoviše muziku nezavisnih izvođača širom sveta.
Dostupna je 24/7 na svim desktop i mobilnim uređajima.
Infotainment
Informišite se o najnovijim događajima širom sveta i u isto vreme otkrivajte odličnu muziku.
News Express
Budite u toku sa najvažnijim i najznačajnijim vestima iz sveta predstavljenih u formi telegrama ili digitalne projekcije.
YT Remote
Digitalni svet na dohvat ruke - web aplikacije koje rade u interakciji sa udaljenim softverom u 'oblacima'.
Copyright © VIDYPS 79 d.o.o.