Najnovije vesti iz sveta

Imamo pravo da budemo informisani. Imamo pravo da budemo deo sveta.

English Srpski
>> Pretraga po medijima
  • Predstavljamo vesti iz 85 zemalja širom sveta:
REG. BROJ PORUKE:
OBRADA U TOKU...
DATUM I VREME DOSTAVE:
OBRADA U TOKU...
APLIKACIJA:
YT NEWS EXPRESS
STATUS:
DOSTAVLJENO
DIGITALNI NOVINSKI TELEGRAM
YT News Express je web aplikacija za brzu dostavu najnovijih vesti iz celog sveta u formi digitalnog telegrama... Vesti su dostupne na engleskom, španskom, francuskom, arapskom, portugalskom, ruskom i srpskom/hrvatskom jeziku... Grupisani po datumu i raspoređeni po odeljcima, aktuelne vesti dostavljaju se ekpresno, sažeto i jasno... Svaki odeljak predstavlja jedan telegram i sadrži 20 novinskih naslova, uz mogućnost pregleda svakog od naslova pojedinačno...
TELENEWS
P100
OBRADA U TOKU...
NAJNOVIJE VESTI PO REGIONIMA
150
200
250
300
350
400
450
500
550
IZVORI INFORMACIJA KOJIMA SE NAJVIŠE VERUJE
INFOTAINMENT
# ZA VIŠE VESTI I MUZIKE, KLIKNITE OVDE, ILI SLUŠAJTE IVA RADIO...
* KLIKNITE NA SLIKU I OTKRIJTE MUZIČKI VIDEO *
* Embedded YouTube videos
   YT World News : O programu
Kako radi YT World News
Alat za pretraživanje napravljen tako da temeljno prikuplja i jasno prezentuje informacije koje objavljuju najpopularniji i najpouzdaniji svetski izvori.
Aplikacija može neke vesti da izdvoji kao posebno relevantne i značajne.
Infotainment
IVA News aplikacije će Vas informisati o novostima i događajima koji se neprestano dešavaju širom sveta.
U isto vreme, ove aplikacije pomažu, pre svega, nezavisnim muzičarima, diskografskim kućama i izdavačima da se njihova muzika vidi i čuje.
Muzička video mreža
IVA video mreža je kolekcija sastavljena od muzičkih video spotova sa YouTube-a u cilju da se nezavisnim izvođačima pomogne da dođu do većeg broja slušalaca i gledalaca.
Manja je verovatnoća da ovi spotovi, sami za sebe, postignu primetan uspeh, ali ukoliko nastupe zajedno, u okviru jedne ovakve video mreže koja ih okuplja, stvari mogu značajno da se promene.
News Express
Web aplikacija za brzu dostavu aktuelnih novinskih naslova iz celog sveta u formi digitalnog telegrama.
YT Remote
Digitalni svet na dohvat ruke - web aplikacije koje rade u interakciji sa udaljenim softverom u 'oblacima'.