Novosti dana sa sajta vijesti.ba

Pregled aktuelnih vesti, najvažnijih informacija i istaknutih događaja

* Ponedeljak, Avgust 19, 2019 03:13:11 CET
* Pregled najnovijih informacija iz Bosne i Hercegovine i ostalih vesti iz sveta
Kako radi YT World News
Alat za pretraživanje napravljen tako da temeljno prikuplja i jasno prezentuje informacije koje objavljuju najpopularniji i najpouzdaniji svetski izvori.
Aplikacija može neke vesti da izdvoji kao posebno relevantne i značajne.
Infotainment
IVA News aplikacije će Vas informisati o novostima i događajima koji se neprestano dešavaju širom sveta.
U isto vreme, ove aplikacije pomažu, pre svega, nezavisnim muzičarima, diskografskim kućama i izdavačima da se njihova muzika vidi i čuje.
Muzička video mreža
IVA video mreža je kolekcija sastavljena od muzičkih video spotova sa YouTube-a u cilju da se nezavisnim izvođačima pomogne da dođu do većeg broja slušalaca i gledalaca.
Manja je verovatnoća da ovi spotovi, sami za sebe, postignu primetan uspeh, ali ukoliko nastupe zajedno, u okviru jedne ovakve video mreže koja ih okuplja, stvari mogu značajno da se promene.
News Express
Web aplikacija za brzu dostavu aktuelnih novinskih naslova iz celog sveta u formi digitalnog telegrama.
YT Remote
Digitalni svet na dohvat ruke - web aplikacije koje rade u interakciji sa udaljenim softverom u 'oblacima'.