Latest news from

Searching for the up-to-the-minute news, breaking news and feature stories

* Sunday, May 19, 2019 12:06:44 CET
Photo/News: HURRIYET.COM.TR
Ekonomi Zirvesi...
...Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.YENİBİRİŞÇ... Read the full article
* Check for more news published in and other latest world news
About YT World News
YT World News is a search engine and aggregation service for collecting information published by the most popular and trusted news sources in .
Search results direct users to original news sources. The app may also feature some news particularly found to be relevant and important.
IVA Music TV
An outstanding collection of top-quality music videos presented in the form of a playlist featuring worldwide indie music promotion.
Available 24/7 on all desktop and mobile devices.
News Express
Stay up to date with the most prominent world news and featured stories presented in the form of a telegram or digitally projected news.
YT Remote
Featuring the collection of web apps running in interaction with the remote cloud-based software.