Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti definiše način na koji IVARTV Digital koristi i štiti podatke koje unosite u IVARTV Digital servise i aplikacije tokom korišćenja i rada na IVARTV.com.

IVARTV Digital je usmeren ka zaštiti Vaše privatnosti. Ukoliko zatražimo od Vas da priložite određene podatke u cilju identifikacije tokom korišćenja IVARTV.com, možete da budete sigurni da će oni biti korišćeni isključivo u skladu sa Zaštitom privatnosti objavljenoj na ovoj stranici.

IVARTV Digital može da izmeni ovaj dokument s vremena na vreme, tako što će izmene da objavljuje na ovoj stranici. Molimo da je s vremena na vreme pogledate kako biste bili sigurni da razumete i prihvatate izmene.

:: Šta sakupljamo

Možemo da sakupimo sledeće podatke:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaše kontakt informacije uključujući email adresu
 • Vašu IP adresu uključujući podatak o državi u kojoj je locirana iz razloga bezbednosti i sigurnosti i u svrhu statističke obrade podataka
 • tehničke podatke vezane za Vaš uređaj sa koga pristupate sajtovima IVARTV.com (da li je u pitanju mobilni ili desktop uređaj, kao i vrsta internet pregledača, tkz. web browser-a) u svrhu statističke obrade podataka
 • geografske informacije kao što je Vaša precizna lokacija u toku korišćenja IVARTV.com, ali samo uz Vaš izričit pristanak

:: Šta radimo sa podacima koje sakupimo

Smatramo da nam ti podaci pomažu da bolje razumemo Vaše potrebe i time Vam pružimo bolju uslugu, kao i zbog sledećih razloga:

 • internog čuvanja podataka
 • uspostavljanja kontakta sa Vama kao korisnikom sajtova IVARTV.com i naših usluga
 • periodičnog slanja promotivnih email-ova o našim uslugama, specijalnim ponudama ili drugim informacijama za koje smatramo da bi mogle da Vam budu zanimljive putem email adrese koju ste Vi poslali
 • u cilju poboljšanja rada, izgleda i funkcionalnosti sajtova IVARTV.com i naših usluga, delimično ili u celosti

:: Bezbednost

Želimo da budete sigurni da su Vaši podaci bezbedni. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja poverljivih podataka, pripremili smo odgovarajuće smo fizičke, elektronske i upravljačke procedure kako bismo zaštitili i osigurali podatke koje sakupljamo.

:: Kako koristimo "kolačiće" (cookies)

"Kolačić" je mali fajl koji traži odobrenje da se smesti na hard disk Vašeg računara. Možete da birate da li ćete da prihvatite "kolačiće" ili ne. Većina web browser-a je podešena da automatski prihvata "kolačiće", ali i Vi sami, uglavnom, možete da podesite svoj browser tako da ih prihvati ili odbije. Međutim, odbijanjem "kolačića" možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite sve prednosti sajta.

Ukoliko postoji odobrenje, fajl se dodaje i "kolačić" pomaže da se analizira mrežni saobraćaj ili da Vas obavesti da ste posetili određeni sajt. "Kolačići" omogućuju web aplikacijama da "razgovaraju" sa Vama lično. Aplikacija može da skroji svoje aktivnosti prema Vašim potrebama i afinitetima, kao i da zapamti te podatke.

"Kolačiće" koristimo da bismo identifikovali stranice koje se koriste. Ovo nam pomaže da analiziramo podatke o saobraćaju na IVARTV.com i poboljšamo ga, kako bismo ga podesili prema potrebama naših korisnika. Te podatke koristimo isključivo u statističke svrhe i oni se nakon toga uklanjaju iz našeg sistema.

Sve u svemu, "kolačići" pomažu da IVARTV.com budu bolji. "Kolačić" ni na koji način nam ne daje pristup Vašem računaru, osim onih podataka koje Vi sami odlučite da podelite sa nama.

:: Linkovi ka drugim sajtovima

IVARTV.com mogu da sadrže linkove (veze) ka drugim web sajtovima. Međutim, čim kliknete na neki od tih linkova i napustite IVARTV.com, mi više nemamo kontrolu nad tim drugim web sajtom. Zato ne možemo biti odgovorni za zaštitu bilo kojih podataka koje objavljujete dok posećujete te sajtove i naša zaštita podataka ne odnosi se na te i takve sajtove. Morate da budete obazrivi i pogledate kakvu zaštitu podataka pruža taj drugi sajt koji posećujete.

:: Kontrola Vaših ličnih podataka

Molimo da obratite pažnju na sledeće:

 • kada god se traži od Vas da popunite neki formular na IVARTV.com, pogledajte da li postoje uslovi korišćenja i/ili ugovor u elektronskoj formi koji tom prilikom morate da prihvatite; ukoliko takvi uslovi i/ili ugovor postoje, smatraće se da su oni pregledani i prihvaćeni onog trenutka kada se formular na koji se uslovi i/ili ugovor odnose pošalje
 • nećemo prodavati, distribuirati, davati, pozajmljivati ili otkrivati Vaše lične podatke drugim kompanijama ili fizičkim licima ni pod kakvim uslovima
 • možemo da koristimo Vaše lične podatke da Vam šaljemo promotivne informacije o nama samima ili o nekom drugom, za koga smatramo da bi moglo da Vam bude zanimljivo, ukoliko se Vi složite sa tim
 • Vaše lične i sve ostale podatke dužni smo da dostavimo jedino nadležnim službama Republike Srbije u cilju poštovanja zakona, ukoliko zakon tako nalaže
 • IVARTV Digital može na principu poverljivosti da zadrži bilo koju prepisku, razgovor, informaciju ili podatak koje ste poslali ili vodili sa IVARTV Digital u skladu sa zakonskim regulativima i/ili pravilima po kojima dokumenata mogu i smeju da se zadrže, kao i sledeće navedeno: (i) e-poštu i sve priloge sadržane u takvim e-mailovima; i (ii) bilo koje elektronske datoteke, koje se, kao takve, svake automatski čuvaju

Ukoliko verujete da je bilo koji podatak koji imamo o Vama netačan ili nepotpun, molimo da nam pošaljete email što je pre moguće. Mi ćemo odmah ispraviti ili ukloniti sve informacije za koje se ispostavi da su netačne ili nepotpune.